Miestne dane

Čo môžete vybaviť

ID služby Názov služby Životná situácia
eGov.2 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností Miestne dane a poplatky
eGov.3 Podávanie daňového priznania k dani za psa Miestne dane a poplatky
eGov.4 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva Miestne dane a poplatky
eGov.6 Platenie miestnych daní Miestne dane a poplatky
eGov.8 Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Miestne dane a poplatky
eGov.9 Informovanie o dani z nehnuteľností Miestne dane a poplatky
eGov.10 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Miestne dane a poplatky
eGov.11 Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci Rozširovanie podnikania
eGov.49 Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje Miestne dane a poplatky
eGov.50 Informovanie o dani za predajné automaty Miestne dane a poplatky
eGov.51 Informovanie o dani za psa Miestne dane a poplatky
eGov.52 Informovanie o dani za ubytovanie Miestne dane a poplatky
eGov.53 Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva Miestne dane a poplatky
eGov.54 Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Miestne dane a poplatky
eGov.56 Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje Miestne dane a poplatky
eGov.57 Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty Miestne dane a poplatky
eGov.58 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Miestne dane a poplatky
eGov.59 Platenie ostatných daní a poplatkov Ostatné dane
eGov.60 Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku Miestne dane a poplatky
eGov.61 Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt Miestne dane a poplatky
eGov.62 Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok Miestne dane a poplatky
eGov.63 Vrátenie pomernej časti dane Miestne dane a poplatky
Vytvorené: 26.10.2015 | Naposledy aktualizované: 26.10.2015

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu