Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Mesto informuje verejnosť o dani za užívanie verejného priestranstva. O podmienkach užívania verejného priestranstva, sadzbách, ako aj úľavach na dani.

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch
Zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č. 19/2011, ktorým sa mení VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
VZN č. 21/2013, ktorým sa mení VZN č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
VZN mesta Žilina č. 15/2011 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Prílohy

Bez príloh

Publikoval: Peter Chvastek; Andrea Grečmalová
Agendu rieši: Odbor dopravy
Telefón: +421 41/7063 115
Viac kontaktov
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu