Informovanie o mestskej autobusovej doprave

Mesto poskytuje informácie o mestskej hromadnej doprave nepresahujúcej územie Mesta. Mestskú hromadnú dopravu vykonáva pre mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., ktorý informuje občanov prostredníctvom svojej internetovej stránky www.dpmz.sk. Dopravný podnik, ako 100%-tná mestská spoločnosť, poskytuje široké možnosti pri preprave osôb v rámci mesta, a to prostredníctvom hustej siete trolejbusovej a autobusovej dopravy. Služby poskytované mestskou spoločnosťou, okrem hromadnej dopravy sú:
- zájazdová preprava,
- reklama na vozidlách,
- opravy autobusov,
- informácie k prejazdu nadrozmerného nákladu mestom (http://www.dpmz.sk/prejazd-vozidiel-a-jazdnych-suprav-nadrozmerneho-nakladu-cez-mesto-zilina/).
 
Cestovný poriadok

Cestovný poriadok platný od 01.07. do 31.12.2018

Trolejbusové linky

1 DPMŽ-Žel.stanica-Nemocnica-VL-SO-HL-DPMŽ 6 Hájik-Žel.st.-Nemocnica-OC Dubeň-Vlčince a späť
3 Solinky-Bôrik-Žel.stanica-Nemocnica-Solinky 7 Hájik-Závodie-Hliny-Solinky-ŽU-Vlčince a späť
4 Vlčince-Košická-Žel.st.-HL-SO-ŽU-Vlčince 14 Vlčince-ŽU-Solinky-Hliny-Žel.stanica-Vlčince
5 VL-Nemocnica-V.okružná,AUPARK-HL-SO a späť 16 Hájik-Závodie-V.okružná,AUPARK-centrum-Hájik

Autobusové linky

20 Bytčica-Rajecká-Vlčince-Rajecká-Bytčica 27 Hájik-centrum-Budatín-Zádubnie-Zástranie a späť
21 P.Chlmec-Budatín-Závodie-Bánová,colnica a späť 29 Žilin.Lehota-Priemyselná-centrum-Budatín a späť
22 Bytčica-Rajecká-Žel.st.-Budatín-Brodno a späť 30 Vranie-Budatín-Žel.stanica-Žil. univerzita a späť
24 Trnové-Rosinky-centrum-Strážov a späť 31 Mojšová Lúčka-centrum-Nový cintorín a späť
26 Kamenná-Závodie-centrum-Rosinská,VÚVT a späť 67 Hájik-Závodie-Hliny-Solinky-Vlčince-Vodné dielo a späť

Nočné linky

50 Žel.stanica-Vlčince-Solinky-Hliny-Hájik a späť    

Zmluvná preprava

25 Autobusové nástupište - KIA a späť 35 Aut. nástup.-Mobis-Vzdelávacie centrum a späť

 Zoznam automatov
Automaty na predaj cestovných lístkov zabezpečujú:

1.   0,65 € predaj cestovných lístkov na jednu cestu základné dvojpásmové
2.   0,55 € predaj cestovných lístkov na jednu cestu základné jednopásmové
3.   0,45 € predaj cestovných lístkov na jednu cestu zľavnené dvojpásmové
4.   0,35 € predaj cestovných lístkov na jednu cestu zľavnené jednopásmové
5.   0,80 € predaj cestovných lístkov prestupných základných
6.   0,55 € predaj cestovných lístkov prestupných zľavnených
7.   0,35 € predaj cestovných lístkov na jednu cestu batožinový
8.   2,00 € predaj cestovných lístkov turistických 24 - hodninových
9.   0,80 € predaj cestovných lístkov kombinovaných (osoba + batožina)
10.   - predaj cestovných lístkov na RIDS kombinovaný (vlak + MHD)
11.   - predaj cestovných lístkov na RIDS len vlak

Predajné automaty na lístky MHD:
(pozn.: pre zobrazenie umiestnenia automatu kliknite na názov zastávky)
P.Č. ČÍSLO
AUTOMATU 
UMIESTNENIE - ZASTÁVKA POČET
TARÍF
ROZSAH
SLUŽIEB
1. 01 Železničná stanica (VŠZP) 16-tarifný 1 až 9
2. 02 Železničná stanica (VŠZP) 16-tarifný 1 až 9
3. 03 Železničná stanica (Taxi) 16-tarifný 1 až 9
4. 04 Železničná stanica (Taxi) 16-tarifný 1 až 9
5. 05 Autobusová stanica 16-tarifný 1 až 9
6. 06 Závodského (smer Hájik) 16-tarifný 1 až 9
7. 07 Žitná 16-tarifný 1 až 9
8. 08 Hurbanova (Úrad práce) 16-tarifný 1 až 9
9. 09 Štefánikovo námestie (smer Želez. stanica) 16-tarifný 1 až 9
10. 10 Polícia 16-tarifný 1 až 9
11. 11 Námestie hrdinov 16-tarifný 1 až 9
12. 12 Kysucká 16-tarifný 1 až 9
13. 13 Košická, TESCO hypermarket 16-tarifný 1 až 9
14. 14 Stodolova (Hájik) 16-tarifný 1 až 9
15. 15 Slnečné námestie (Hájik) 16-tarifný 1 až 9
16. 16 Mateja Bela (Hájik) 16-tarifný 1 až 9
 17. 17 Hlinská (Junior) 16-tarifný 1 až 9
18. 18 Závodská 16-tarifný 1 až 9
19. 19 Hálkova 16-tarifný 1 až 9
20. 20 Spanyolova, Nemocnica (smer centrum) 16-tarifný 1 až 9
21. 21 Spanyolova, Nemocnica (smer Vlčince) 16-tarifný 1 až 9
22. 22 Poštová (Vlčince) 16-tarifný 1 až 9
23. 23 Sv. Cyrila a Metoda (Vlčince) 16-tarifný 1 až 9
24. 24 Obchodná (Vlčince) 16-tarifný 1 až 9
25. 25 Vysokoškolákov (Lidl) 16-tarifný 1 až 9
26. 26 Matice slovenskej (Vlčince) 16-tarifný 1 až 9
27. 27 Fatranská (Vlčince) 16-tarifný 1 až 9
28. 28 Jaseňová (Solinky) 16-tarifný 1 až 9
29. 29 Limbová (Solinky) 16-tarifný 1 až 9
30. 30 Tulipánová 16-tarifný 1 až 9
31. 31 Rudnayova (Bôrik) 16-tarifný 1 až 9
32. 32 Univerzitná 16-tarifný 1 až 9
33. 33 Mostná (Hliny) 16-tarifný 1 až 9
34. 34 Poľná (Váhostav) 16-tarifný 1 až 9
35. 35 Rybné námestie (Mojšová Lúčka) 16-tarifný 1 až 9
36. 36 Pri Celulózke 16-tarifný 1 až 9
37. 37 Žilinská univerzita 16-tarifný 1 až 9
38. 38 Kultúrny dom (Bytčica) 16-tarifný 1 až 9
39. 39 ATRIUM Dubeň  16-tarifný 1 až 9
40. 40 Smreková (Solinky) 16-tarifný 1 až 9
41. 41 Hlinská (Junior) 16-tarifný 1 až 9
42. 42 Predmestská 16-tarifný 1 až 9
43. 43 Hurbanova (TESCO) 16-tarifný 1 až 9
44. 44 Štefánikovo námestie 16-tarifný 1 až 9
45. 45 Veľká okružná, AUPARK 16-tarifný 1 až 9

Predajné automaty na lístky RIDS:
ČÍSLO
AUTOMATU
UMIESTNENIE POČET
TARÍF
ROZSAH
SLUŽIEB
131 Železničná stanica Žilina 16-tarifný 10, 11
141 Železničná stanica Žilina - Záriečie 16-tarifný 10, 11
142 Železničná stanica Žilina - Solinky 16-tarifný 10, 11
151 Železničná stanica Žilina - Bytčica 16-tarifný 10, 11
152 Železničná stanica Lietavská Lúčka 16-tarifný 10, 11
161 Železničná stanica Poluvsie 16-tarifný 10, 11
162 Železničná stanica Rajecké Teplice, kúpele 16-tarifný 10, 11
163 Železničná stanica Konská pri Rajci 16-tarifný 10, 11
171 Železničná stanica Zbyňov 16-tarifný 10, 11
172 Železničná stanica Kľače 16-tarifný 10, 11
173 Železničná stanica Rajec 16-tarifný 10, 11
174 Železničná stanica Rajec 16-tarifný 10, 11
 
Predajné miesta
Predajne DPMŽ zabezpečujú:
  1. predaj cestovných lístkov na MHD v Žiline
  2. predaj predplatných lístkov na viac ciest MHD v Žiline
  3. predaj cestovných poriadkov na MHD v Žiline
  4. kopírovanie
  5. príjem úhrad postihov za cestovanie bez platného cestovného lístka
  6. príjem sťažností na prepravnú kontrolu
  7. informácie o Tarife MHD a Mestskom prepravnom poriadku
Predajné miesto Otváracie hodiny pondelok - piatok Rozsah služieb
Mestský úrad 7:00 - 17:00 hod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Námestie Andreja Hlinku 7:00 - 18:00 hod. 1, 2, 3, 5, 6, 7
 
Informácie:  
Prepravný poriadok a Tarifa MHD v Žiline, tel. 041 / 566 01 01
  041 / 566 01 51
  041 / 763 26 54
  041 / 564 30 08

 
Fotogaléria
Predajné miesto na Námestí Andreja HlinkuPredajné miesto v Klientskom centre MsÚ
 
Prílohy

Sprievodca MHD Žilina
- SK verzia http://www.dpmz.sk/dokumenty/1525685404_1.pdf
- ENG version http://www.dpmz.sk/dokumenty/1525694841_1.pdf

Tarifa platná od 01.01.2018
http://www.dpmz.sk/dokumenty/1513682182_1.pdf

Cestovné a dovozné platné od 01.09.2017
http://www.dpmz.sk/dokumenty/1504081012_1.pdf

Sieť liniek MHD
http://www.dpmz.sk/dokumenty/siet_liniek_mhd_zilina.pdf

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 31.8.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu