Vydávanie parkovacej karty

Žiadosť o vydanie parkovacej karty je možné podávať porstredníctvom prostredníctvom dcérskej spoločnosti mesta, ktorou je Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. V prípade, že žiadateľovi nebolo vyhovené, môže žiadateľ podať žiadosť na mesto.

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. je spoločnosť oprávnená vykonávať prevádzku parkovacích miest, zriadených na majetku mesta. 

Parkovanie je poskytované pre:
- rezidentov (podmienky rezidentskeho parkovania si možete stiahnuť tu:
http://www.parkovaniezilina.sk/sk/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=startdown&id=9),
- ostatných občanov ,
- návštevníkov mesta.

Parkovacie karty sú:
- PPK - predplatená parkovacia karta,
- SPK - služobná parkovacia karta,
- RPK - rezidentská parkovacia karta.

Legislatíva

Prevádzkový poriadok uličného parkovania
http://www.parkovaniezilina.sk/sk/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=download&id=23&chk=e19263292d1d378b0050c204ee67d74b&no_html=1

Poplatky

Kompletný cenník nájdete tu:
http://www.parkovaniezilina.sk/sk/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=download&id=19&chk=282f07ae4e8f7a0a3b8b3d84fd5e6a10&no_html=1

Prílohy

Pre rezidentov
- http://www.parkovaniezilina.sk/sk/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=fileinfo&id=9
- http://www.parkovaniezilina.sk/sk/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=fileinfo&id=11
- http://www.parkovaniezilina.sk/sk/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=fileinfo&id=10
- http://www.parkovaniezilina.sk/sk/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=fileinfo&id=12

Pre nerezidentov
- http://www.parkovaniezilina.sk/sk/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=fileinfo&id=3
- http://www.parkovaniezilina.sk/sk/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=fileinfo&id=4
http://www.parkovaniezilina.sk/sk/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=fileinfo&id=7
- http://www.parkovaniezilina.sk/sk/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=fileinfo&id=5 

 

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 31.8.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu