Informovanie o hospodárení obce a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Mesto prostredníctvom služby poskytuje informácie o svojom hospodárení a hospodárení organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, reps. organizácií s majetkovou účasťou Mesta.

Legislatíva
Zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení §9 ods.(2), §18f ods.(1) písmeno c)
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy §4 ods.(5)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zákon č. 493/2011 Z. z. ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods.(1)

Prílohy
Bez príloh
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu