Spracovanie elektronických účtovných dokladov

Služba umožní prijatie, spracovanie elektronických účtovných dokladov prijatých na úrad Mesta a taktiež vystavenie a odoslanie elektronických dokladov svojim partnerom.

Legislatíva
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 523/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise

Prílohy
Zaslanie elektronického účtovného dokladu
Povinné prílohy
- Scan dokladu, podľa typu v žiadosti
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu