Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Mesto Žilina zverejňuje informácie o svojej činnosti prostredníctvom tlačových správ, oznamov a pozvánok, ktoré sú tiež zverejňované aj na webstránkach mesta: www.zilina.sk, ako aj prostredníctvom Radničných novín. Jedná sa o komplexné infomrácie o chode mesta, problémoch, zaujimavostiach a pod.

Legislatíva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Výnos Ministerstva Financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Prílohy
Bez príloh

Informácie k organizácii skríningového testovania na ochorenie COVID-19 v Žiline

Prinášame vám niekoľko dôležitých informácií k víkendovému testovaniu na ochorenie COVID-19 v Žiline.

Čítať viac šipka

Elektronická rezervácia na testovanie je spustená, k dispozícii je na 11 odberných miestach

Na víkendové skríningové testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 sa budú môcť Žilinčania prihlásiť aj online.

Čítať viac šipka

V Žiline bude na víkendovom testovaní k dispozícii 52 odberných miest

Mesto Žilina čaká víkendové skríningové testovanie na ochorenie COVID-19. Obyvatelia budú môcť využiť ktorúkoľvek z pripravených 52 odberných miestností v 28 rôznych...

Čítať viac šipka

Žilina hľadá zdravotníkov, administratívu a dobrovoľníkov na celoplošné testovanie

Na základe rozhodnutia krízového štábu mesta sa uskutoční už budúci víkend 23. a 24. januára.

Čítať viac šipka
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu