Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy

V prípade, ak sa odpredáva pozemok s výmerou do 50 m2 v intraviláne a do 100 m2 v extraviláne, sa cena stanovuje podľa tzv. Metodickej pomôcky na určovanie cien nehnuteľností.

Legislatíva
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 9/2013 zo dňa 28.1.2013

Zákonná lehota
Do 30 dní

Prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu