Informovanie o centrách voľného času

Mesto informuje verejnosť o centrách voľného času, ktoré vlastní a spravuje. Zverejňuje aktuálny zoznam
s odkazovými stránkami, kde sa nachádzajú podrobné informácie o zariadení, napríklad zoznam ponúkaných krúžkov, poplatky za jednotlivé krúžky. Informuje o voľných pracovných miestach.

Legislatíva

zákon 245/2008. Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prílohy

Bez príloh

Zobraziť filter
ŠkolaTyp školyMestoPopis
Základná umelecká škola Ladislava ÁrvayaZákladná umelecká školaŽilina 
Základná umelecká škola Ferka ŠpánihoZákladná umelecká školaŽilina