Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Telefón: +421 41/7063 321
Vedúci: Mgr. Ingrid Dolníková
Viac kontaktov

Čo môžete vybaviť

ID služby Názov služby Životná situácia
eGov.15 Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva Miestne dane a poplatky
eGov.18 Informovanie o materských školách v obci Prechodný pobyt
eGov.19 Informovanie o základných školách v obci Prechodný pobyt
eGov.30 Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny Rozširovanie podnikania
eGov.31 Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín Rozširovanie podnikania
eGov.46 Informovanie o cestovnom ruchu Účasť na veciach verejných
eGov.66 Poskytovanie nenávratných dotácií Rozširovanie podnikania
eGov.79 Informovanie o pamätihodnostiach obce Pamiatky a zbierky múzeí a galérií
eGov.80 Informovanie o pamiatkovom fonde na území obce Pamiatky a zbierky múzeí a galérií
eGov.86 Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore Rozširovanie podnikania
eGov.106 Informovanie o centrách voľného času Prechodný pobyt
eGov.107 Informovanie o jazykových školách v obci Prechodný pobyt
eGov.108 Informovanie o školských obvodoch Prechodný pobyt
eGov.109 Informovanie o špeciálnych triedach Prechodný pobyt
eGov.110 Informovanie o základných umeleckých školách Prechodný pobyt
eGov.111 Informovanie o zariadeniach školského stravovania Prechodný pobyt
eGov.112 Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí Šport
eGov.142 Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia Kultúrne aktivity
eGov.148 Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky Zatvorenie podniku
eGov.154 Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov Demokracia
Vytvorené: 26.10.2015 | Naposledy aktualizované: 24.9.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu