Informovanie o centrách voľného času

Mesto informuje verejnosť o centrách voľného času, ktoré vlastní a spravuje. Zverejňuje aktuálny zoznam
s odkazovými stránkami, kde sa nachádzajú podrobné informácie o zariadení, napríklad zoznam ponúkaných krúžkov, poplatky za jednotlivé krúžky. Informuje o voľných pracovných miestach.

Legislatíva
Zákon 245/2008. Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-138
Vyhláška  MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  https://www.epi.sk/zz/2020-1
Zobraziť filter
ŠkolaTyp školyMestoPopis
Základná umelecká škola Ladislava ÁrvayaZákladná umelecká školaŽilina 
Základná umelecká škola Ferka ŠpánihoZákladná umelecká školaŽilina