Informovanie o základných umeleckých školách

Mesto informuje verejnosť o základných umeleckých školách, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Zverejňuje zoznam základných umeleckých škôl so základnými údajmi a s kontaktnými adresami, cez ktoré verejnosť získa bližšie informácie o danej škole. Zverejňuje voľné pracovné miesta.

Legislatíva
Zákon 245/2008. Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška  MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Prílohy
Bez príloh
 
ŠKOLA TYP ŠKOLY MESTO 
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya    Základná umelecká škola Žilina
Základná umelecká škola Ferka Špániho        Základná umelecká škola Žilina
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 17.8.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu