Odbor sociálny a bytový

Telefón: +421 41/7063 405
Vedúci: Mgr. Katarína Praženicová
Viac kontaktov

Čo môžete vybaviť

ID služby Názov služby Životná situácia
eGov.20 Informovanie o sociálnych službách v obci Opatera člena rodiny
eGov.89 Predaj bytových priestorov obce Bytová politika
eGov.93 Prenájom bytových priestorov obce Prenájom nehnuteľnosti
eGov.113 Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce Opatera člena rodiny
eGov.114 Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci Opatera člena rodiny
eGov.115 Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby Dotácie
eGov.116 Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť Opatera člena rodiny
eGov.117 Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Opatera člena rodiny
eGov.118 Poskytovanie odľahčovacej služby Opatera člena rodiny
eGov.119 Poskytovanie opatrovateľskej služby Opatera člena rodiny
eGov.121 Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci Opatera člena rodiny
eGov.122 Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári Opatera člena rodiny
eGov.123 Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby Opatera člena rodiny
eGov.125 Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov Opatera člena rodiny
eGov.126 Poskytovanie stravovania v jedálni Opatera člena rodiny
eGov.127 Poskytovanie základného sociálneho poradenstva Opatera člena rodiny
eGov.128 Požičiavanie zdravotných pomôcok Opatera člena rodiny
eGov.129 Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce Demokracia
eGov.141 Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia Bytová politika
Poskytovanie donášky stravy do domácnosti Opatera člena rodiny
Poskytovanie prepravnej služby Opatera člena rodiny
Informovanie o zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku Prechodný pobyt
Vytvorené: 26.10.2015 | Naposledy aktualizované: 24.9.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu