Vydávanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu

Po podaní a preverení žiadosti o vydanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu, je vydaný súhlas, prípadne nesúhlas so zradením uvedeného zariadenia.

Legislatíva
Zákon č. 79/2015  Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákonná lehota
Do 30 dní

Prílohy
Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Katastrálna mapa s vyznačením riešeného územia
Nepovinné prílohy
- Rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy ak boli vydané

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu