Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia

Na základe podnetu na likvidáciu nepovolenej skládky odpadu, po zistení majiteľa pozemku na ktorom sa nelegálna skládka nachádza, je vyzvaný majiteľ pozemku na odstránenie odpadu zodpovedajúcim spôsobom s určením termínu odstránenia.

Legislatíva
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prílohy
Oznámenie o nelegálnej skládke odpadu - FO
Povinné prílohy
- Kópia katastrálnej mapy s lokalizáciou
Nepovinné prílohy
- fotodokumentácia
- list vlastníctva

Oznámenie o nelegálnej skládke odpadu - FO
Povinné prílohy
- Kópia katastrálnej mapy s lokalizáciou
Nepovinné prílohy
- fotodokumentácia

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 17.8.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu