Vydávanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu

Po podaní a preverení žiadosti o vydanie stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu, je vydaný súhlas, prípadne nesúhlas so zradením uvedeného zariadenia.

Legislatíva

Zákon 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákonná lehota

Do 30 dní

Prílohy

Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie/uskladnenie odpadu (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Katastrálna mapa s vyznačením riešeného územia
Nepovinné prílohy
- Rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy ak boli vydané

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 28.4.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu