Prenájom hrobového miesta

Od 1. októbra 2015 prebrala správu 16 pohrebísk (cintorínov) na území mesta Žilina spoločnosť ŽILBYT, s.r.o.
Prevádzka správy pohrebísk a domov smútku je zriadená na starom cintoríne M. Rázusa 1129, Žilina.
Kontaktné údaje:
0905 50 90 90
refcintorin@zilbyt.sk
Úradné hodiny - prevádzka Starý cintorín M. Rázusa 1129, Žilina
PONDELOK: 7,00 - 11,30      12,00 - 16,00
UTOROK: neúradný deň
STREDA: 7,00 - 11,30      12,00 - 16,30
ŠTVRTOK: neúradný deň
PIATOK: 7,00 - 11,30      12,00 - 14,00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené


Dokumenty a žiadosti
https://www.zilbyt.sk/cintoriny/dokumenty-cintorin
 

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 21.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu