Prehlásenie prístupnosti

Webové sídlo https://e-sluzby.zilina.sk je tvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť, v súlade so štandardmi prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy, definované vo Výnose o štandardoch č.55/2014 Z. z..

Texty webového sídla jsou definované v relatívnych jednotkách a je možné ich veľkostne prispôsobovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Obsah webového sídla je prístupný aj po vypnutí zobrazovania kaskádových štýlov (CSS) a obrázkov a sídlo spĺňa požiadavky W3C pre HTML a CSS (validný kód).

Na webovom sídle sú použité javascripty. Stránky fungujú aj pri vypnutých javascriptoch, hoci s istými obmedzeniami. Pre správnu funkčnosť je potrebné použitie javascriptu povoliť/zapnúť.

Stránky je možné prehliadať pomocou štandardných web prehliadačov, na stránke je zabudovaný modul RSS, určený na čítanie noviniek z web stránok.

Portál vyhovuje požiadavkám Blind Friendly.

Splnenie požiadaviek na prístupnosť, obsah, funkčnosť, požadované komponenty a vizualizácie podľa §15 - § 17 Výnosu č. 312/2010 Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "MFSR") z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy bolo overené kontrolou MFSR.

Prípadné pripomienky alebo problémy posielajte na adresu webmaster(at)zilina.sk

Vytvorené: 23.11.2015 | Naposledy aktualizované: 4.3.2016