Informovanie o materských školách v obci

Mesto poskytuje informácie o materských školách v obci. Zverejňuje aktuálny zoznam materských škôl s kontaktnými adresami, cez ktoré verejnosť získa všetky potrebné informácie. Informuje o termíne a podrobnostiach zápisu do materských škôl a o prevádzke materských škôl počas letných prázdnin. Zverejňuje zoznam voľných pracovných miest v materských školách.

Legislatíva

zákon 245/2008. Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prílohy

Zobraziť filter
ŠkolaTyp školyMestoPopis
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská škola, Dedinská 1/1, ŽilinaMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská škola Ul. PetzvalovaMaterská školaŽilina 
Materská škola ZádubnieMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská škola Cesta k vodojemu 4, ŽilinaMaterská školaŽilina 
Materská škola Kultúrna ulica 284/11, ŽilinaMaterská školaŽilina 
Materská škola Andreja Kmeťa ŽilinaMaterská školaŽilina 
Materská škola, Puškinova 3AMaterská škola  
Materská škola Čajakova 4, ŽilinaMaterská školaŽilina 
Materská škola, Bajzova 2983/9, ŽilinaMaterská školaŽilina 
Materská škola Jarná 7, ŽilinaMaterská školaŽilina 
Materská škola, Nám. Janka Borodáča 6, ŽilinaMaterská školaŽilina 
Materská škola Nám. Janka Borodáča 7, ŽilinaMaterská školaŽilina 
Materská škola, Trnavska 2993/21, ŽilinaMaterská školaŽilina 
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 28.4.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu