Informovanie o materských školách v obci

Mesto poskytuje informácie o materských školách v obci. Zverejňuje aktuálny zoznam materských škôl s kontaktnými adresami, cez ktoré verejnosť získa všetky potrebné informácie. Informuje o termíne a podrobnostiach zápisu do materských škôl a o prevádzke materských škôl počas letných prázdnin. Zverejňuje zoznam voľných pracovných miest v materských školách.

Legislatíva

zákon 245/2008. Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prílohy

Zobraziť filter
ŠkolaTyp školyMestoPopis
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská škola, Dedinská 1/1, ŽilinaMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská škola Hliny III.Materská škola  
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská škola HlinyMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská škola Nám. Janka Borodáča 6Materská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Materská škola Trnavská 2993/21Materská školaŽilina 
Materská škola Ul. PetzvalovaMaterská školaŽilina 
Materská škola ZádubnieMaterská školaŽilina 
Materská školaMaterská školaŽilina 
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 25.5.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu