Informovanie o základných školách v obci

Mesto informuje verejnosť o základných školách, ktoré vlastní a spravuje. Zverejňuje zoznam škôl so základnými údajmi a s kontaktnými adresami, cez ktoré verejnosť získa všetky informácie o danej škole. Mesto informuje o aktivitách počas školského roka, súťažiach a úspechoch žiakov. Zverejňuje voľné pracovné miesta. Koordinuje metodické orgány predmetových komisií a zverejňuje ich aktivity.

Legislatíva
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-596
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-597
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-138
Vyhláška  MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  https://www.epi.sk/zz/2020-1

Prílohy
bez príloh
Zobraziť filter
ŠkolaTyp školyMestoPopis
Základná škola, V. Javorku 32, ŽilinaZákladná školaŽilina 
Základná škola, Lichardova 24, ŽilinaZákladná školaŽilina 
Základná škola s materskou školou - Sv. GorazdaZákladná škola s materskou školouŽilina 
Základná škola, Námestie mladosti 1, ŽilinaZákladná školaŽilina 
Základná škola, Do Stošky 8, ŽilinaZákladná škola s materskou školouŽilina 
Základná škola s materskou školou Brodno 110, ŽilinaZákladná škola s materskou školouŽilina 
Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, ŽilinaZákladná školaŽilina 
Základná škola Karpatská 11, ŽilinaZákladná školaŽilina 
Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56 ŽilinaZákladná škola s materskou školouŽilina 
Základná škola Limbová ŽilinaZákladná školaŽilina 
Základná škola s materskou školou - TrnovéZákladná škola s materskou školouŽilina 
Základná škola, Jarná 20, ŽilinaZákladná školaŽilina 
Základná škola s materskou školou, Školská 49, ŽilinaZákladná škola s materskou školouŽilina 
Základná škola - MartinskáZákladná školaŽilina 
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu