Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo je zamerané:
- na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
- poskytované sú základné informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie
- sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Legislatíva

Zákon č. 444/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní
VZN mesta Žilina č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu