Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce

Občania majú zákonnú možnosť pripomienkovať návrh komunitného plánu sociálnych služieb Mesta, zapájať sa do tvorby komutného plánovania o čom sú informovaní prostredníctvom web stránky mesta a na stránke sociálnych služieb mesta Žilina.

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon)
VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina

Zákonná lehota

30 dní

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu