Žiadosti a povolenia

Čo môžete vybaviť

ID služby Názov služby Životná situácia
eGov.13 Vydávanie voličského preukazu Voľby
eGov.15 Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva Miestne dane a poplatky
eGov.17 Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla Rozširovanie podnikania
eGov.21 Povoľovanie výrubu drevín Povolenia životného prostredia
eGov.23 Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov Povolenia životného prostredia
eGov.30 Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny Rozširovanie podnikania
eGov.31 Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín Rozširovanie podnikania
eGov.34 Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
eGov.42 Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie Cestná doprava a parkovanie
eGov.69 Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov Rozširovanie podnikania
eGov.75 Vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana Uzavretie manželstva / rozvod manželstva
eGov.82 Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti Prechodný pobyt
eGov.87 Vydávanie rybárskeho lístku Poľovníctvo a rybárstvo
eGov.98 Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy Bytová politika
eGov.130 Povoľovanie používania symbolov obce Účasť na veciach verejných
eGov.133 Povoľovanie ohňostrojových prác Kultúrne aktivity
eGov.136 Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta Povolenia životného prostredia
eGov.137 Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie drobnej vodnej stavby Využívanie a ochrana vôd
eGov.140 Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku Ochrana pôdy
eGov.148 Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky Zatvorenie podniku
eGov.149 Povoľovanie ambulantného predaja Rozširovanie podnikania
eGov.150 Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste Rozširovanie podnikania
eGov.151 Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce Rozširovanie podnikania
eGov.154 Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov Demokracia
Vytvorené: 26.10.2015 | Naposledy aktualizované: 26.10.2015

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu