Žiadosti a povolenia

Čo môžete vybaviť

ID služby Názov služby Životná situácia
eGov.13 Vydávanie voličského preukazu Voľby
eGov.15 Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva Miestne dane a poplatky
eGov.17 Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla Rozširovanie podnikania
eGov.21 Povoľovanie výrubu drevín Povolenia životného prostredia
eGov.23 Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov Povolenia životného prostredia
eGov.30 Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny Rozširovanie podnikania
eGov.31 Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín Rozširovanie podnikania
eGov.34 Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
eGov.42 Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie Cestná doprava a parkovanie
eGov.69 Udeľovanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov Rozširovanie podnikania
eGov.75 Vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana Uzavretie manželstva / rozvod manželstva
eGov.82 Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti Prechodný pobyt
eGov.87 Vydávanie rybárskeho lístku Poľovníctvo a rybárstvo
eGov.98 Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy Bytová politika
eGov.130 Povoľovanie používania symbolov obce Účasť na veciach verejných
eGov.133 Povoľovanie ohňostrojových prác Kultúrne aktivity
eGov.136 Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny vo verejnej zeleni Povolenia životného prostredia
eGov.137 Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie drobnej vodnej stavby Využívanie a ochrana vôd
eGov.140 Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku Ochrana pôdy
eGov.148 Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky Zatvorenie podniku
eGov.149 Povoľovanie ambulantného predaja Rozširovanie podnikania
eGov.150 Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste Rozširovanie podnikania
eGov.151 Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce Rozširovanie podnikania
eGov.154 Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov Demokracia
Vytvorené: 26.10.2015 | Naposledy aktualizované: 26.10.2015

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu