Vydávanie voličského preukazu

Mesto vydá voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, na jeho žiadosť hlasovací preukaz a vyčiarkne ho zo zoznamu voličov s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej forme, elektronicky alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. O vydaných hlasovacích preukazoch vedie mesto evidenciu. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje, pri ktorých voľbách sa hlasovací preukaz vydáva a pri ktorých nie.

Legislatíva
zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota
Bezodkladne

Prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu