Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny vo verejnej zeleni

Podanie žiadosti o vydanie súhlasu s výrubom drevín a uhradenie správneho poplatku, ktorej výsledkom je súhlas alebo zamietnutie výrubu drevín vo verejnej zeleni. Súhlas alebo zamietnutie s výrubom stromov a kríkov vo verejnej zeleni a určenie náhradnej výsadby.

Legislatíva

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Prílohy

Podnet na výrub, orezanie drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina (PO aj FO)
Povinné prílohy
- Stanovisko správcu bytového domu, prípadne dotknutých občanov (susedov)
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu