Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku

Mesto poskytuje na vyžiadanie vlastníka stanovisko k zmene druhu pozemku, a to spravidla na základe miestnej obhliadky. Stanovisko je závislé okrem iného tiež na definícií využitia pozemku v zmysle územného plánu, budúceho možného využitia pozemku. Zmenu druhu pozemku rieši príslušný orgán štátnej správy.

Legislatíva
§ 9 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Poplatky
Spravidla do 30 dní

Prílohy
Žiadosť o zmenu druhu pozemku (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Bez príloh
Nepovinné prílohy
- Snímka katastrálnej mapy
- List vlastníctva
- Ortofotomapa
- Dedičské rozhodnutie

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu