Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Verejným priestranstvom sa rozumejú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Žilina. Povolenie na záber verejného priestranstva sa vydáva na využívanie priestranstva na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, konanie mítingov a verejných zhromaždení, na reklamné a propagačné akcie, komerčné akcie, prezentačné akcie firiem.

Legislatíva
VZN č. 11/2019
VZN č. 5/2011

Poplatky
v zmysle platného VZN

Zákonná lehota
7 dní pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva

Prílohy
situačný nákres

Formuláre

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu