Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov

Zhromažďovaním, občania využívajú slobodu prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, avšak sú povinný podávať oznámenie Mesta, na ktorej území sa zhromaždenie panuje uskutočniť. Za zhromažďovanie sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.

Legislatíva

Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

Prílohy

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia (PO aj FO)
Povinné prílohy
- Náčrt (situáčná mapa)
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 19.2.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu