Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov

Zhromažďovaním občania využívajú slobodu prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, avšak sú povinní podávať oznámenie mestu, na ktorého území sa zhromaždenie plánuje uskutočniť. Za zhromažďovanie sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.

Legislatíva
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota
najneskôr v deň konania

Povinné prílohy
bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 17.8.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu