Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov

Občan a podnikateľ je povinný požiadať o stanovisko Mesta o zriadenie chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov.

Legislatíva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Predpis č. 143/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o chove nebezpečných živočíchov
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti- účinnosť k 1.8.2014, §39(3)f)

Zákonná lehota
30 dní

Prílohy
Žiadosť o stanovisko obce k chovu nebezpečných živočíchov (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Kópia z katastrálnej mapy s lokalizáciou chovu
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 17.8.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu