Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Mestské archívy umožňujú prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, kópií, potvrdení, štúdiom. Mestská registratúra môže na vyžiadanie sprístupniť svoje záznamy občanom predovšetkým formou vyhotovovania odpisov, výpisov, kópií a potvrdení.

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákonná lehota

V závyslosti od obtiaznosti, spravidla do 30 dní.

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu