Vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana

Občan Slovenskej republiky, ktorý uzatvára manželstvo v cudzine, môže požiadať matričný úrad o vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva na území cudzieho štátu.
Slovenská republika od 1.2.2006 osvedčenie o právnej spôsobilosti nevydáva. Nahrádza ho čestné vyhlásenie občana o jeho osobnom stave, ktoré musí byť osvedčené notárom.
Matričný úrad však môže v prípade požiadavky vydať potvrdenie o nevydávaní osvedčenia o právnej spôsobilosti.
Vydanie takéhoto potvrdenia je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 5 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, príloha, položka 2, písm. b).

Legislatíva

Vydávanie riešil § 30 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Avšak od 1.2.2006 matričný úrad vydáva iba potvrdenie o nevydávaní osvedčenia a znenie § 30 tohto zákona bolo nahradené iným znením

Poplatky

5 € - zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, príloha, položka 2, písm. b)

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu