Vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana

Slovenská republika od 1.2.2006 osvedčenie o právnej spôsobilosti nevydáva. Nahrádza ho čestné vyhlásenie občana o jeho osobnom stave, ktoré musí byť osvedčené notárom.
Matričný úrad môže v prípade požiadavky vydať potvrdenie o nevydávaní osvedčenia o právnej spôsobilosti.

Poplatky
5 € - položka 2 písm. b) prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vydanie potvrdenia o nevydávaní osvedčenia o právnej spôsobilosti.

Prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu