Klientské centrum

Adresa
Mestský úrad Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina, Slovensko

Úradné hodiny - Klientske centrum MsÚ

pondelok:  7:30 h. - 15:30 h.
utorok:  7:30 h. - 15:30 h.
streda:  7:30 h. - 17:00 h.
štvrtok:  7:30 h. - 15:30 h.
piatok:  7:30 h. - 14:00 h.

Podateľňa MsÚ

pondelok:  7:30 h. - 15:30 h.
utorok:  7:30 h. - 15:30 h.
streda:  7:30 h. - 17:00 h.
štvrtok:  7:30 h. - 15:30 h.
piatok:  7:30 h. - 14:00 h.


Kontakty

Referát matričného úradu
Anna Dančíková
Anna Dolníková
Anna Graňová
Marianna Kováčiková
Helena Podhorská
Tatiana Tomková
+421 41/7335 550
+421 41/7335 551
+421 41/7335 552
matrika@zilina.sk
Referát evidencie obyvateľov a osvedčovania
Alena Tomašcová +421 417 063 505 kc_zalozny@zilina.sk
Oľga Pavlusová +421 417 063 504 kc01@zilina.sk
Mária Belanová +421 417 063 507 kc02@zilina.sk
Ivana Valúchová +421 417 063 505 kc03@zilina.sk
Overovanie podpisov +421 417 063 507 kc_overovanie@zilina.sk
Evidencia obyvateľov +421 417 063 504
+421 417 063 505
kc_evidencia@zilina.sk
Ostatné kontakty
Evidencia budov +421 417 063 506 kc_evidencia@zilina.sk
Sociálne, zdravotné a bytové +421 417 063 503 kc_socialne@zilina.sk
Pokladňa +421 417 063 508 kc_pokladna@zilina.sk
Miestne dane
Komunálny odpad
+421 417 063 514
+421 417 063 515
+421 417 063 509
kc_danove@zilina.sk
kc09@zilina.sk
Stavebný úrad a životné prostredie +421 417 063 516 kc_stavebne@zilina.sk
Doprava +421 417 063 516 kc_dopravne@zilina.sk
Vytvorené: 7.7.2015 | Naposledy aktualizované: 11.7.2018

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu