Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Verejnosť môže požiadať o potvrdenie výšky svojich pohľadávok alebo záväzkov voči obci napr. z týchto dôvodov: žiadosť o udelenie štátneho občianstva, prihlášky do verejnej obchodnej súťaže na prenájom stánkov s občerstvením formou elektronickej aukcie, žiadosti z okresného súdu vo veci zrušenia spoločností, žiadosť od likvidátora firmy v likvidácii z dôvodu udelenia súhlasu s výmazom spoločnsoti z OR, žiadosť od občana z dôvodu bezplatnej MHD, ak je v systéme evidovaný nedoplatok.

Legislatíva
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Prílohy
Žiadosť o potvrdenie výšky pohľadávok/záväzkov voči obci (FO aj PO)
Povinné prílohy
- Žiadosť o potvrdenie výšky pohľadávok/záväzkov voči obci
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 13.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu