Informovanie o územnom pláne

Mesto schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeMestone záväzným nariadením. Mesto zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie.

Legislatíva

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Vyhláška č. 55/2001 Z.z o územnoplánovacích podkladoch a úzenmoplánovacej dokumentácii
VZN č. 4/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina
VZN č. 9/2013 ktoré mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žilina

Prílohy

Bez príloh

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu