Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín

Podnikateľ môže v rámci tejto služby požiadať o povolenie nočnej prevádzky alebo o jednorazovú zmenu prevádzkových hodín.

Legislatíva

VZN č. 3/2014
VZN č. 16/2011
VZN č. 11/2011

Poplatky

V zmysle platného VZN

Prílohy

Žiadosť o vydanie rozhodnutia Mesta Žilina k nočnému prevádzkovému času
Povinné prílohy
- Doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru (LV Bez príloh starší ako 6 mesiacov, príp. nájomnú zmluvu)
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Žiadosť o vydanie rozhodnutia Mesta Žilina k zmene nočného prevádzkového času
Povinné prílohy
- Doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru (LV Bez príloh starší ako 6 mesiacov, príp. nájomnú zmluvu)
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Žiadosť o jednorazové predĺženie prevádzkového času
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 19.2.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu