Poskytovanie nenávratných dotácií

Mesto môže zo svojho rozpočtu poskytovať nenávratné dotácie prostredníctvom grantového systému rozpočtu mesta. Sú poskytované v oblastiach:
- kultúra,
- šport,
- vzdelávanie,
- životné prostredie,
- sociálna a zdravotná oblasť,
- inštitucionálna podpora.

Väčšina takýchto dotácií je prerozdeľovaná prostredníctvom grantových komisií, ktoré posudzujú všetky predložené žiadosti a projekty a rozhodnú o pridelení finančných prostriedkov.
Ďalšou z možností na získanie finančnej podpory je dotácia z fondu primátora mesta, kde o pridelení finančných prostriedkov rozhoduje primátor na základe podanej žiadosti.

Legislatíva
VZN č. 1/2019

Prílohy
Žiadosť o grantovú dotáciu mesta Žilina – grantový formulár
Povinné prílohy
- v zmysle aktuálnej výzvy zverejnenej na stránke mesta Žilina
Žiadosť o dotáciu mesta Žilina – inštitucionálna podpora
Povinné prílohy
- v zmysle aktuálnej výzvy zverejnenej na stránke mesta Žilina
Žiadosť o dotáciu mesta Žilina – podpora športových klubov
Povinné prílohy
- v zmysle aktuálnej výzvy zverejnenej na stránke mesta Žilina
Žiadosť o dotáciu primátora mesta Žilina
Povinné prílohy
Bez príloh

Formuláre

Zobraziť filter
Vyhľadávacím kritériám nezodpovedajú žiadne dáta.
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 17.8.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu