Bývanie

Čo môžete vybaviť

ID služby Názov služby Životná situácia
eGov.45 Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií Inžinierske siete
eGov.55 Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Odpad
eGov.89 Predaj bytových priestorov obce Bytová politika
eGov.106 Informovanie o centrách voľného času Prechodný pobyt
eGov.93 Prenájom bytových priestorov obce Prenájom nehnuteľnosti
eGov.107 Informovanie o jazykových školách v obci Prechodný pobyt
eGov.90 Predaj hnuteľného majetku obce Bytová politika
eGov.12 Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber Odpad
eGov.44 Určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách inžinierskych sietí Inžinierske siete
eGov.18 Informovanie o materských školách v obci Prechodný pobyt
eGov.141 Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia Bytová politika
eGov.98 Zisťovanie základnej ceny pozemku podľa cenovej mapy Bytová politika
eGov.108 Informovanie o školských obvodoch Prechodný pobyt
eGov.109 Informovanie o špeciálnych triedach Prechodný pobyt
eGov.19 Informovanie o základných školách v obci Prechodný pobyt
eGov.110 Informovanie o základných umeleckých školách Prechodný pobyt
eGov.111 Informovanie o zariadeniach školského stravovania Prechodný pobyt
Informovanie o zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku Prechodný pobyt
eGov.82 Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti Prechodný pobyt
eGov.83 Vydávanie parkovacej karty Prechodný pobyt
eGov.84 Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok Prechodný pobyt
Vytvorené: 26.10.2015 | Naposledy aktualizované: 26.10.2015

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu