Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Mesto prijíma od občanov sťažnosti týkajúce sa závad v zjazdnosti miestnych komunikácií a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať. O termíne odstránenia poruchy Mesto Žilina následne informuje žiadateľa.

Prílohy

Ohlásenie závad zjazdnosti komunikácií
Povinné prílohy
- Bez príloh
Nepovinné prílohy
- Fotodokumentácia, lokalita(ulica, adresa)

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu