Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie

Podanie žiadosti o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie (iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené) v zmysle § 8 ods.1) zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon).

Legislatíva

§ 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon);

Poplatky

V zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov.

Zákonná lehota

do 30 dní

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu