Informácia k podaniu priznania k dani z nehnuteľností

Zákonná lehota pre podanie priznania k dani z nehnuteľností je do 31. januára 2021.

Z dôvodu mimoriadnych opatrení v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania, prijatého na základe uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31.1 2. 2020, je Mestský úrad v Žiline do 24. januára 2021 pre verejnosť zatvorený. Zákonná lehota pre podanie priznania k dani z nehnuteľností je do 31. januára 2021 (nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, posledný termín na podanie priznania sa posúva na 1. februára 2021). Mesto Žilina nemá kompetenciu na zmenu uvedenej lehoty. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné poslať v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. elektronicky prostredníctvom ÚPVS. 

Tlačivo pre vyplnenie nájdete na stránke mesta: http://www.zilina.sk/tlaciva/1453881038-0.pdf, poučenie k vyplneniu na: http://www.zilina.sk/tlaciva/1421231661-0.pdf.

Vytvorené: 11.1.2021 | Naposledy aktualizované: 11.1.2021

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu