Občan a štát

Čo môžete vybaviť

ID služby Názov služby Životná situácia
eGov.14 Informovanie o voľbách a referendách Voľby
eGov.27 Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
eGov.46 Informovanie o cestovnom ruchu Účasť na veciach verejných
eGov.144 Vydávanie rozhodnutia v susedských sporoch Právna ochrana
eGov.145 Diskusné fórum obce Demokracia
eGov.146 Elektronická úradná tabuľa obce Demokracia
eGov.13 Vydávanie voličského preukazu Voľby
eGov.25 Oznamovanie strát a nálezov Účasť na veciach verejných
eGov.34 Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
eGov.64 Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
eGov.103 Informovanie o hospodárení obce a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Demokracia
eGov.130 Povoľovanie používania symbolov obce Účasť na veciach verejných
eGov.154 Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov Demokracia
eGov.67 Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce Účasť na veciach verejných
eGov.68 Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce Účasť na veciach verejných
eGov.101 Pripomienkovanie investičného zámeru obce Demokracia
eGov.33 Pripomienkovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení Demokracia
eGov.48 Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce Účasť na veciach verejných
eGov.76 Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii Účasť na veciach verejných
eGov.129 Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce Demokracia
eGov.105 Pripomienkovanie návrhu označenia ulice a verejného priestranstva Demokracia
eGov.28 Zverejňovanie aktualít a informačný servis Účasť na veciach verejných
eGov.138 Pripomienkovanie programu odpadového hospodárstva obce Demokracia
eGov.102 Publikovanie zoznamu neplatičov Demokracia
eGov.70 Vybavovanie sťažností Demokracia
eGov.29 Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami Demokracia
Vytvorené: 26.10.2015 | Naposledy aktualizované: 26.10.2015

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu