Publikovanie zoznamu neplatičov

Mesto ako správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby a právnickej osoby sumu určenú v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Suma pre fyzickú osobu je rozdielna od sumy právnickej osoby, pričom sa vychádza z celkového sumáru dlhu.

Legislatíva

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)

Zákonná lehota

do 30.6. nasledujúceho toka

Prílohy

Nie sú komplementárne služby či nevyhnutné prílohy.

Zobraziť filter
DlžníkAdresaMestoCelkový dlh v €
Peter HlavatýBerlínska 1679/9Žilina233,98
Karol ChupaňHollého 616/52Žilina233,98
Marta KasperskáJána Vojtaššáka 3148/4Žilina253,64
Jaroslav KrkoškaTajovského 2009/70Žilina190,18
Pavol Lučivňáksúp. č. 155Stránske184,08
Miriam MichulkováLennox súp. č. 82Londýn182,62
Ján Padyšák  191,03
Ing. Daniela RepkovskáBystrická 539/42Žilina210,62
Eva RudincováAndreja Kmeťa 326/21Žilina233,98
Adam Moravec Žilina212,08
Peter Sumkasúp. č. 68Stráža182,62
Zuzana KubíkováZástranie 112/112Žilina168,28
Ján SzlovacsekTulská 2979/23Žilina163,84
Ľubomír RábikVysoká 4277/12Bratislava-Staré Mesto184,66
Anna Tassiniová Prato184,08
Miroslav MokrišCementárska 165/165Ladce184,08
Elemír SkalskýAntona Bernoláka 2169/39Žilina196,58
Monika NovosadováRajecká 2789/3Žilina168,28
Peter SidorNanterská 1682/3Žilina212,08
Roman SolnařForbaky-Klukany súp. č. 737Dlhé Pole205,98
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu