Pripomienkovanie programu odpadového hospodárstva obce

Pripomienkovanie predloženého programu odpadového hospodárstva, jeho zosúladenie s programu odpadového hospodárstva mesta a VZN o odpadoch.

Legislatíva

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov
VZN mesta Žilina č. 6/2013 o odpadoch

Prílohy

Pripomienka k Plánu odpadového hospodárstva obce - FO
Bez príloh

Pripomienka k Plánu odpadového hospodárstva obce - PO
Povinné prílohy
- Stanovisko správcu bytového domu, prípadne dotknutých občanov (susedov)
Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 28.4.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu