Informovanie verejnosti o civilnej ochrane

Mesto poskytuje vinformácie týkajúce sa služieb a režimových opatrení pre obyvateľov mesta v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného a núdzového stavu, hospodárskej mobilizácie, núdzového zásobovania pitnou vodou, výdaja odberných oprávnení, predaja životne dôležitých tovarov a povinností FO a PO.

Legislatíva

• Zákon NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva,
• Zákon 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového, výnimočného a núdzového stavu,
• Zákon 179/2011 o hospodárskej mobilizácii
• 372/201 o štátnych hmotných rezervách
• Vyhláška MH SR 473/2011 o predaji životne dôležitých výrobkov, tovarov, regulačné opatrenia, odberné oprávnenia
• Vyhláška 552/2011 o podrobnosti výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu

Prílohy

Bez príloh

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 21.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu