Rodina a vzťahy

Čo môžete vybaviť

ID služby Názov služby Životná situácia
eGov.113 Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce Opatera člena rodiny
eGov.72 Organizovanie občianskeho svadobného obradu Uzavretie manželstva / rozvod manželstva
eGov.74 Uvítanie detí do života Narodenie
eGov.88 Informovanie o cintorínoch obce Úmrtie
eGov.153 Informovanie o náboženských inštitúciách obce Cirkev a náboženské spoločnosti
eGov.75 Vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana Uzavretie manželstva / rozvod manželstva
eGov.73 Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým Úmrtie
eGov.20 Informovanie o sociálnych službách v obci Opatera člena rodiny
eGov.95 Prenájom hrobového miesta Úmrtie
eGov.114 Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci Opatera člena rodiny
Poskytovanie donášky stravy do domácnosti Opatera člena rodiny
eGov.116 Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť Opatera člena rodiny
eGov.117 Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Opatera člena rodiny
eGov.118 Poskytovanie odľahčovacej služby Opatera člena rodiny
eGov.119 Poskytovanie opatrovateľskej služby Opatera člena rodiny
Poskytovanie prepravnej služby Opatera člena rodiny
eGov.121 Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci Opatera člena rodiny
eGov.122 Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári Opatera člena rodiny
eGov.123 Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby Opatera člena rodiny
eGov.125 Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov Opatera člena rodiny
eGov.126 Poskytovanie stravovania v jedálni Opatera člena rodiny
eGov.127 Poskytovanie základného sociálneho poradenstva Opatera člena rodiny
eGov.128 Požičiavanie zdravotných pomôcok Opatera člena rodiny
Vytvorené: 26.10.2015 | Naposledy aktualizované: 26.10.2015

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu