Informovanie o sociálnych službách v obci

Mesto informuje o sociálnych službách, ktoré sú poskytované v obci
- prostredníctvom web stránky mesta a na stránke sociálnych služieb mesta,
- v klientskom centre MsÚ,
- prostredníctvom platného VZN mesta Žilina.

Legislatíva

Zákon č. 444/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní
VZN mesta Žilina č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina

Prílohy

Bez príloh

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu