Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým

Mesto na požiadanie pozostalých zorganizuje rozlúčku so zosnulým pre tých, ktorí si prajú civilný obrad a nie cirkevný. Pozostalí oslovia Mestský úrad v Žiline, ktorý zabezpečí po komunikácii s príslušnou pohrebnou službou smútočný obrad vo vybranom dome smútku na území mesta Žilina. Požiadavku na zabezpečenie občianskej rozlúčky je potrebné nahlásiť min. pracovné 2 dni vopred. Zorogaizovanie občianskej rozlúčky pre zosnulého, ktorý mal posledný trvalý pobyt v meste Žilina, je bezplatné. Organizovanie občianskych rozlúčok upravuje Smernica primátora mesta Žilina č. 9/2011 o zabezpečovaní občianskych obradov a slávností.

Legislatíva

Smernica primátora mesta Žilina č. 9/2011 o zabezpečovaní občianskych obradov a slávností.

Poplatky

V zmysle Smernice primátora mesta Žilina č. 9/2011 o zabezpečovaní občianskych obradov a slávností pre občiansku rozlúčku so zosnulým, ktorého posledný trvalý pobyt nebol v Žiline

Prílohy

Žiadosť o organizovanie smútočnej rozlúčky
Povinné prílohy
- Bez príloh
Nepovinné prílohy
- Text k smútočnej rozlúčke (podklady od rodiny)

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu