Vydávanie voličského preukazu

Mesto vydáva hlasovacie preukazy v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti voliča, ktorého vyčiarkne zo zoznamu voličov s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej forme, elektronicky alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. O vydaných hlasovacích preukazoch vedie Mesto evidenciu. Zákon č. 180/2014 Z. z. upravuje pri ktorých voľbách sa hlasovací preukaz vydáva a pri ktorých nie.

Legislatíva

zákon č. 180/2014 Z. z.

Zákonná lehota

Bezodkladne

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu