Informovanie o mestskej polícii

Mestská polícia Žilina je poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Na jej čele stojí náčelník, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh primátora mestské zastupiteľstvo.
 
Útvar Mestskej polície Žilina začal písať svoju históriu 11. decembra 1990, kedy sa konalo 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. V apríli roku 1991 boli prijatí prví zamestnanci, ktorí už v júli vyšli do ulíc a začali plniť svoje úlohy. Už v roku 1992 tvorilo mestskú políciu 44 príslušníkov. Prvým sídlom útvaru bol objekt mestského úradu v Dome odborov, neskôr budova terajšieho Dopravného inšpektorátu na ul. Veľká Okružná. V roku 2002 sa policajti presťahovali do väčších, vyhovujúcich a zrekonštruovaných priestorov vlastného objektu na ul. Hollého, kde Mestská polícia Žilina sídli dodnes.
 
V súčasnosti zamestnávateľ Mesto Žilina zamestnáva 88 príslušníkov a po 30 rokoch vývoja je Mestská polícia Žilina stabilným a flexibilným, policajno-bezpečnostným orgánom mesta. Sledujúc efektívne plnenie úloh policajno-bezpečnostného orgánu na území mesta, sú príslušníci mestskej polície zaradení do nepretržitej 24 hodinovej prevádzky v 12 hodinových zmenách, pričom plnia úlohy v štyroch územných obvodoch v zmysle rajonizácie mesta. Ide o okrsky Mesto – centrum a hromadnú bytovú výstavbu sídlisk Vlčince, Solinky a Hájik, vrátane mestských častí susediacich s uvedenými sídliskami. Okrem bežného dohľadu nad verejným poriadkom plní mestská polícia aj ďalšie úlohy. Ide o preventívno-bezpečnostné akcie, bezpečnostné opatrenia počas podujatí, monitorovanie verejných priestranstiev kamerovým systémom, odchyt zatúlaných psov, pôsobenie v oblasti prevencie atď. Neoddeliteľnou súčasťou činností je aj spolupráca so zložkami Policajného zboru, Integrovaného záchranného systému a orgánmi verejnej a štátnej správy.

Legislatíva
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Link pre viac informácií
http://www.mpza.sk

 

Obete trestných činov môžu získať pomoc v informačných kanceláriách Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR zriadilo informačné kancelárie pre obete trestných činov v krajských mestách.

Čítať viac šipka

Dopravné obmedzenia v Žilinskom kraji

Polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenia v Žilinskom kraji.

Čítať viac šipka

Polícia pripomína povinnosti občanov pri vstupe na územie SR

Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania sa vzťahuje aj na osoby vstupujúce na územie Slovenska.

Čítať viac šipka

Od soboty 27. februára platia zmeny pri vstupe z ČR a SR do Poľska

Osoby, ktoré nemajú pobyt na území Poľskej republiky sú povinné mať negatívny test na Covid 19.

Čítať viac šipka
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu