Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Mesto poskytuje informácie o útulkoch a karanténach pre zvieratá v prípade, že takéto zariadenia existujú na území Mesta, keďže jej to vyplýva z platnej legislatívy.

Legislatíva

39/2007 Z.z. §22 ods. 7,8

Prílohy

Bez príloh

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 28.4.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu